• Stacks Image 592

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 593

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 613

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 618

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 625

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 626

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 627

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 628

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 629

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 636

  Caption Text

  Link
Clavius levererar inte bara event, konventionell inomhusreklam och trycksaker, utan även många andra former av specialdekorer, utomhusexponeringar, annonsmaterial samt interaktiva medier för olika kampanjer! Vi producerar och monterar all form av reklammaterial i stort och litet format och vi strävar alltid efter optimala kreativa lösningar utifrån varje projekts givna förutsättningar i olika mediala miljöer - vi står för helhet och/eller delar av en reklamkampanjs alla uttryckssätt...
Välkommen att kontakta oss för vidare information!

Projektledare & ansvarig kontakt för Clavius Reklam:

Thomas Johnson  070-768 41 15
thomas@clavius.se


Här nedan följer ett urval av exempel på några av de olika reklamexponeringarna i olika format som vi arbetat med under de senaste åren! Exemplen är fördelade på olika huvudkategorier.

TRADITIONELLA EXPONERINGAR