REKLAMYTOR PÅ BIOGRAFER

Clavius formger, producerar, distribuerar, levererar och monterar reklamytor för kommande filmpremiärer på landets biografer under årets samtliga veckor! I nära samarbete med alla biografägare och filmdistributörer planeras många exponeringar för kommande filmkampanjer runt om i hela landet. Idag hanterar vi totalt över 200 olika 'fasta' reklamytor i olika format format och material; alltifrån fasadytor, golvfolier, foajévepor, standéer, banderoller, affischer, eurosize, mobiler och fönsterfolier. Det mesta materialet digitalprintas, men det förekommer också såväl rena digitala exponeringar (se vidare under 'ADVERTISING') som mer avancerade scenografiska hantverkslösningar, samt spektakulära specialmontage.

Huvudansvarig kontakt och projektledare för bokning och produktion av biografreklam:

Thomas Johnson  070-768 41 15
thomas@clavius.se


Här nedan finns bildlänkar till resp. biograf och på samtliga de reklamytor som vi hanterar idag åt SF Bio, Svenska Bio samt övriga biografägare.

Stacks Image 2227
Stacks Image 2228
Stacks Image 2229
Stacks Image 2230
Stacks Image 2231
Stacks Image 2232
Stacks Image 2233
Stacks Image 2234
Stacks Image 2235
Stacks Image 2236
Stacks Image 2237
Stacks Image 2238
Stacks Image 2239
Stacks Image 2240
Stacks Image 2241
Stacks Image 2242
Stacks Image 2243
Stacks Image 2244
Stacks Image 2245
Stacks Image 2246
Stacks Image 2247
Stacks Image 2248
Stacks Image 2249

SF BIO PROFILMATERIAL

Clavius har sedan många år specialiserat sig på att ta fram profilerat material till biograferna i Sverige. Materialet består huvudsakligen av olika foajéskyltar, kassaskyltar, reklamkampanjmaterial samt hänvisnings- och informationsskyltar. Vi producerar och monterar också olika former av biografinredningsdetaljer samt kompletterande material vid om- och nybyggnationer. Stor del av vårt arbete under åren har också varit fokuserat kring olika mässor och utställningar, där vi genomfört formgivning, produktion och installationer både för SF Bio och SF Event & Konferens!

Huvudansvarig kontakt och projektledare för Clavius Biografmaterial:

Carina Adolfsson  070-297 99 95
carina@clavius.se


Här nedan följer några bildexempel med länkar vidare till de biografmaterial som vi har tagit fram under senaste åren!