• Stacks Image 506

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 507

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 508

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 513

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 520

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 521

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 522

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 523

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 524

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 531

  Caption Text

  Link
Clavius levererar inte bara event, konventionell inomhusreklam och trycksaker, utan även många andra former av specialdekorer, utomhusexponeringar, annonsmaterial samt interaktiva medier för olika kampanjer! Vi producerar och monterar all form av reklammaterial i stort och litet format och vi strävar alltid efter optimala kreativa lösningar utifrån varje projekts givna förutsättningar i olika mediala miljöer - vi står för helhet och/eller delar av en reklamkampanjs alla uttryckssätt...
Välkommen att kontakta oss för vidare information!

Projektledare & ansvarig kontakt för Clavius Reklam:

Thomas Johnson  070-768 41 15
thomas@clavius.se


Här nedan följer ett urval av exempel på några av de olika reklamexponeringarna i olika format som vi arbetat med under de senaste åren! Exemplen är fördelade på tre olika huvudkategorier.

SPEKTAKULÄRA EXPONERINGAR

DIGITALT - NY MEDIA

TRADITIONELLA EXPONERINGAR

PR-FILM

Clavius utför inte enbart dekorarbeten på t.ex. galapremiärer och invigningar, utan hjälper också till med att skapa olika former av projiceringar på plats i eventlokalerna och videodokumentationer för vidare spridning i olika media. Vi har under ett antal år testat och skapat egna exempel på hur dessa PR-filmer kan se ut i redigerat skick och filmerna är optimerade för olika sociala medier och webbformat. Vi tillhandahåller hela kedjan av tjänster; från filmning på plats, intervjuer, redigering och distribution - men kan också givetvis utföra enbart delar av denna produktion.

Projektledare & ansvarig kontakt för Clavius PR-Media:

Thomas Johnson  070-768 41 15
thomas@clavius.se


Här nedan följer ett urval av exempel på några av de olika PR-filmsproduktionerna som vi har skapat under åren. Filmerna innehåller en mix av inspelat material på premiärdagen, intervjuer vid unika tillfällen med regissörer och skådespelare, samt inklippta filmbilder från aktuell titel.